Control de la potabilitat de l'aigua a Badalona


POTABILITAT A BADALONA

L'aigua freda sanitària i de consum humà, aigua potable, és un element bàsic per la salut de les persones, el seu control és molt important a la vegada que complex per la gran quantitat d'aigua potable que es consumeix com pels milers de kilòmetres de canonades que constitueixen les xarxes d'aigua potables dels municipis i sobretot per la complexitat de l'aigua en si mateixa.

SAHICASA ofereix el servei de control de la potabilitat mitjançant diagnosi, assessorament, presa de mostra i desinfecció si s'escau per assegurar una aigua de qualitat en l'aixeta del consumidor.

Actualment la legislació de referència és el RD 140/2003, però les empreses hem d'estar atents a tots els canvis i modificacions que es produeixen en aquest àmbit, en molts casos directives europees, sobretot pel que fa els materials i productes químics que s'utilitzen en tot el procés de Potabilitat fins arribar a l'aixeta del consumidor.

SAHICASA elabora Plans d'Autocontrol Complerts per l'Aigua Potable per assegurar el compliment de la normativa vigent però també un bon manteniment higiènic-sanitari de les instal·lacions

 


PLANS D'AUTOCONTROL

És un servei transversal a tots els serveis que realitza SAHICASA, pel control de les aigües i en l'àmbit ambiental en general. L'objectiu principal és ajudar al client a saber que ha de fer, quan i com de manera precisa però també clara i senzilla pel que fa a les actuacions que se li encomani al client realitzar-les .

Aquest Pla d'Autocontrol consta principalment de :

  • Diagnosi inicial de la instal·lació.

  • Establir un programa d'actuacions pel compliment de la normativa i segons les directrius de SAHICASA i segons diagnosi.

  • Establir protocols detallats per cadascuna de les actuacions

  • Elaborar llibres de registre per controlar tots els resultats i tota la documentació generada en l'execució del pla d'autocontrol.


FORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Un dels punts forts de SAHICASA és la formació i l'Assessorament, no només ens comprometem a realitzar les actuacions per les quals se'ns ha contractat si no que qüestionem al client sobre el compliment íntegre de la normativa que no realitza normalment l'empresa externa, per assegurar que es compleix amb els requisits i també estudiem si els protocols d'actuació ja establerts en un client son els mes adequats o es poden millorar.

SAHICASA aconsegueix aquest servei amb la política de proximitat dels nostres tècnics i també de la Direcció Tècnica amb els responsables de cada Instal·lació.

La formació es bàsica en l'àmbit Ambiental, ja que els tècnics han d'estar molt preparats degut a la complexitat i variabilitat de les tasques que realitzen.

SAHICASA ha participat des de fa anys com a Ponent en els cursos oficials de legionel·losi, per la qual cosa sempre podem ajudar al client a fer la Formació obligatòria o recomanar-lo a escollir degut a l'excessiva oferta que hi ha actualment en aquest àmbit.

SAHICASA emperò ha decidit oferir com a millora del servei de Formació la Personalització dels cursos, sense perjudici de realitzar els cursos oficials, adaptant-los a la tipologia del client per evitar assistir a 25 hores d'un curs del qual es parlen de coses molt genèriques o s'entren en detalls tècnics que algunes persones no necessiten per desenvolupar el seu treball habitual.

Aquesta formació personalitzada la oferim en cursos presencials, però també posem a disposició del client una Plataforma Online, on l'alumne pot realitzar el curs sense desplaçaments, des d'un ordinador, en dies diferents o fer en poques hores de cop, com cada usuari vulgui repartir el seu temps. 


Contacte

Sol·licita’ns informació i demana un pressupost a Badalona amb el següent formulari. Ens posarem en contacte el més ràpid possible. Gràcies.

Finalidades: Responder a sus solicitudes y remitirle información comercial de nuestros productos y servicios, incluso por correo electrónico. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No están previstas cesiones de datos. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos en sahicasa@sahicasa.cat. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Avisos Legales.  

SAHICASA és una empresa
amiga del medi ambient.

Garantim el nostre compromís mediambiental com un valor irrenunciable cap als nostres clients incorporant les últimes tecnologies i recerques basades en la gestió i control de plagues.

Minimitzem l'impacte sobre el mitjà natural i protegim a les espècies beneficioses i només actuem sobre les que, quan es converteixen en plaga, resultin perilloses per a la salut i qualitat de vida.

Reduim al mínim els residus generats i els gestionem de forma òptima amb empreses habilitades, especialitzades en el seu transport i eliminació.

VÍDEO CORPORATIU

Sahicasa és una empresa experta en control de plagues (insectes, paneroles, escarabats de cuina, formigues, mosquits, mosques, vespes, puces, paparres i xinxes), control d'aigües (control de legionel·la, potabilitat, piscines i jacuzzis , etc.) i serveis ambientals (tractaments de prevenció i desinfecció Covid-19/SARS, qualitat de l'aire interior, eliminació de males olors, etc). Sahicasa actua a tot Catalunya, però especialment a les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida. Aquest és el nostre vídeo corporatiu.