SOLUCIONS PROFESSIONALS

SAHICASA ofereix uns productes pensats per garantir la màxima satisfacció dels nostres clients, adequats a les seves necessitats.

Programa Integral de Manteniment i Servei

Servei d'urgències de SAHICASA

Sistema d'informació global i comunicació amb el Client via extranet

SAHICASA és una empresa amiga del medi ambient.

 

Garantim el nostre compromís mediambiental com un valor irrenunciable cap als nostres clients incorporant les últimes tecnologies i recerques basades en la gestió i control de plagues.

Minimitzem l'impacte sobre el mitjà natural i protegim a les espècies beneficioses i només actuem sobre les que, quan es converteixen en plaga, resultin perilloses per a la salut i qualitat de vida.

Reduim al mínim els residus generats i els gestionem de forma òptima amb empreses habilitades, especialitzades en el seu transport i eliminació.

calidad ambiental 
© SAHICASA
Tel: +34 977 19 90 66
sahicasa@sahicasa.cat